Naam van Onderneming
Taart voor jou
Willem van Beijerenlaan 18
1181 DZ Amastelveen
KVK: 34202043
BTW nr. NL002324144B51

Bestellen en betalen
Een bestelling kan via onze website, www.taartvoorjou.nl geplaatst worden tot minimaal drie dagen voor de ophaaldatum.
Mocht de datum vanwege drukte of vakantie niet beschikbaar zijn, kan er geen bestelling worden geplaatst.
Na het plaatsen van een bestelling op de website, wordt er automatisch een bevestiging gemaild.
Er worden geen bestellingen aangenomen via Whatsapp, telefoon of social media.
De betaling is direct bij het bestellen op de website met Ideal of met een tikkie bij het ophalen. Bij bestelling boven de €100 die niet online betaald zijn, wordt er altijd van te voren contact gelegd om de bestelling te verifiëren en de betaling alsnog te regelen. Mocht er geen contact kunnen worden gelegd met de klant, word de bestelling geannuleerd.  Voor bedrijven bestaat er een optie om achteraf met een factuur te betalen. Daarvoor moet contact met ons worden opgenomen.

Annuleren
Annuleren van een bestelling kan kosteloos tot uiterlijk 2 dagen voor de ophaaldatum. De betaling wordt dan binnen 1 week teruggestort.

Bruidstaarten, sweettables en cateringen
Bestellingen voor bruidstaarten, sweettables en cateringen gaan telefonisch, via de e-mail of met een persoonlijk gesprek waar alle wensen en ideeën worden besproken. Daarna ontvang je een offerte op maat.
Van het totale bedrag dient 25% twee weken voor de leverdatum te zijn betaald.
Een bestelling is pas definitief als deze betaling is voldaan.
Indien wij geen tijdige betaling hebben ontvangen, zal dit per e-mail worden gecommuniceerd. Hierin zal een nadere termijn van betaling worden vastgesteld. Mocht ook binnen die termijn geen betaling zijn ontvangen, dan zal Taart voor jou niet leveren. De betalingsverplichting blijft echter ten alle tijden bestaan. Dit in verband met de reeds gemaakte kosten en het gereserveerd houden van de gewenste datum.
Voor bruidstaarten, sweettables en cateringen geldt een annuleringstermijn van 2 weken. Bij annulering van je bestelling binnen deze termijn zal je aanbetaling niet worden teruggeboekt. Dit in verband met de reeds gemaakte kosten voor besteld materiaal en het gereserveerd houden van de gewenste datum.

Klachten
Al onze taarten worden met de grootste zorg bereid en gedecoreerd. Mocht je echter niet tevreden zijn, dan horen we het graag zodat we een passende oplossing kunnen vinden. De klacht moet binnen 24 uur na het ophalen van het product gemeld zijn.

Allergieën
Taart voor jou biedt aan aantal glutenvrije producten aan.
De meeste van onze producten zijn noten en pindavrij. Alle producten zijn echter wel voorbereid in de bakkerij waar ook gluten, noten en pinda’s worden verwerkt. Er kunnen dus sporen van deze allergenen in al onze producten zitten.

Taart voor jou is niet aansprakelijk voor eventuele allergische reacties.
Al onze producten zijn wel gelabeld met allergenen stickers; dit gaat om de ingrediënten, niet om eventuele sporen.

Uniek
Onze taarten zijn handwerk en daardoor is iedere taart uniek. Wij maken dan ook nooit tweemaal exact hetzelfde ontwerp. Ook maken we liever geen taarten na van collega bakkers. Uiteraard kan je een voorbeeld opsturen ter inspiratie maar we geven wel onze eigen draai aan de taart.

Verse bloemen
Op verzoek versieren we graag onze taarten met verse bloemen. Deze bloemen zijn niet eetbaar. We verwerken de bloemen veilig zodat de steel niet in contact komt met de taart. Wel zijn er altijd beperkte risico’s met verse bloemen; ze zijn bespoten en ze kunnen beestjes bevatten. De risico’s zijn klein, maar wel aanwezig.

Taart voor jou is niet verantwoordelijk voor gevolgen veroorzaakt door het gebruik van verse bloemen op de taart.
Verse bloemen op een taart zijn de dag van het ophalen het mooist. Omdat de bloemen zonder water op de taart worden geplaatst, zijn ze beperkt houdbaar.
Bloemen zijn uniek en niet iedere bloem is altijd verkrijgbaar. Ook daarom is iedere taart uniek. Wil je een specifieke bloem, neem dan contact met ons op, dan kijken we wat mogelijk is.

Omstandigheden
Mocht een bestelling niet gemaakt kunnen worden door ziekte, familieomstandigheden of andere overmacht dan word je daar zo snel mogelijk over geïnformeerd. Het vooraf betaalde bedrag wordt dan uiteraard teruggestort.
In overleg kijken we of de bestelling door een collega kan worden overgenomen.

Bezorgen en ophalen
Het tijdsslot voor het ophalen van een bestelling moet op de website worden aangegeven.
Op maandag t/m donderdag is de ophaaltijd tussen 10.00 en 12.00 of tussen 16.00 en 18.00.
Op vrijdagen is het ophalen tussen 14.00 en 16.00 uur en op zondagen tussen 12.00 en 14.00.
Bruidstaarten kunnen worden bezorgd, vaak wordt de taart pas op locatie van de laatste versieringen voorzien. Er wordt € 0,35 gerekend per gereden kilometer (heen en terug naar de locatie). Per uur van de opbouw van de taart op locatie wordt € 30,- in rekening gebracht.

Vervoeren van de taart
Al onze taarten zijn in stevige kartonnen dozen verpakt en geschikt om met de auto te worden vervoerd. Wij adviseren om de taart op de vloer van de auto te zetten, voorin of in de (lege) achterbak, het liefst op een antislipmat.
Let op: Taart voor jou accepteert geen verantwoordelijkheid voor transportschade.

Eigendomsvoorbehoud
Foto’s en filmpjes van taarten, cupcakes en andere producten die door Taart voor jou gemaakt zijn blijven eigendom van Taart voor jou en kunnen door Taart voor jou op elke wijze gepubliceerd worden.

Privacy
Wij behandelen al uw gegevens uiterst zorgvuldig en delen deze nooit met andere partijen. Zie ons privacyverklaring voor meer informatie

* Wanneer u een bestelling plaatst gaat u automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden *

Privacyverklaring

Taart voor jou, gevestigd aan Willem van Beijerenlaan 18, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.taartvoorjou.nl
Willem van Beijerenlaan 18
0641478987

Vibeke Cohen is de Functionaris Gegevensbescherming van Taart voor jou. Zij is te bereiken via post@taartvoorjou.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Taart voor jou verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via post@taartvoorjou.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Taart voor jou verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Taart voor jou bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

– inactieve accounts: 5 jaar
– Bestellingen in behandeling: 6 maanden
– Mislukte bestellingen: 6 maanden
– Geannuleerde bestellingen: 6 maanden
– Voltooide bestellingen: 5 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Taart voor jou verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Taart voor jou blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Taart voor jou gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar post@taartvoorjou.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Taart voor jou zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Taart voor jou wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Taart voor jou neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via post@taartvoorjou.nl. Taart voor jou heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.